Reklamationen av produkten

Reklamationen av produkten

Grunden för säljarens ansvar gentemot kunden och dess omfattning, om den sålda produkten är behäftad med en fysisk eller rättslig brist (reklamationsrätt), bestäms av allmänt gällande lag, först och främst av civilbalken. För köpeavtal som ingåtts fram till den 24 december 2014 bestäms grunden för säljarens ansvar gentemot kunden och dess omfattning av allmänt gällande lag, först och främst av lagen av den 27 juli 2002 om särskilda villkor för konsumentförsäljning och ändring av civilbalken (polsk författningssamling 2002:141:1176 med ändringar) om kunden är en fysisk person som köper produkten för ändamål som inte är relaterade till yrkesverksamheten eller näringsverksamheten och produkten inte stämmer överens med avtalet.

 1. Säljaren är förpliktad att leverera kunden produkten utan fel och brister. Detaljerade informationer om säljarens ansvar för produktfel och om kundrättigheter anges nedan.

2. Kunden kan inlämna reklamationen:

– skriftligt med bifogat kvitto till adressen Bielun & Bielun Sp. z o.o., ul. Niemierzyńska 29a, 71-436 Szczecin, Polen, E-POSTADRESSEN: hello@ministerstwo.io

3. Det rekommenderas att kunden anger i sin reklamation:

– informationer och omständigheter gällande reklamationens föremål, först och främst vad som inte stämmer och när det upptäcktes

– sitt krav på vilket sätt produkten ska bearbetas så att den motsvarar köpeavtalet eller krav på nedsättning av priset eller förklaring om avstående från köpeavtalet

– kontaktuppgifter till den som lämnar reklamationen

– det underlättar och påskyndar prövningen av reklamationen

4. Kraven i det föregående momentet är endast rekommendationer och reklamationer som lämnas in utan den rekommenderade beskrivningen är också bindande.

5. Det rekommenderas att bifoga ett kvitto eller ett annat inköpsbevis till reklamationen.

6. Säljaren ska svara på reklamationen omedelbart, senast inom 14 vardagar från dagen för inlämnande av reklamationen. Om säljaren inte svarar inom denna tid, innebär det att säljaren godkänner reklamationen.

7. Kunden som tar sin reklamationsrätt i anspråk ska leverera den bristfälliga produkten på säljarens bekostnad till adressen Bielun & Bielun Sp. z o.o., ul. Niemierzyńska 29a, 71-436 Szczecin, Polen.

8. Om det skulle vara alltför omständligt för kunden att leverera produkten på grund av dess typ eller monteringssätt, måste kunden ge säljaren möjligheten att beskåda produkten på platsen.

 

För att ge dig bättre service så använder sig denna webbplats av Cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner ni vår integritet & cookiepolicy. .
Close
pixel