vårsekretesspolicy

1. ALLMÄNNA UPPGIFTER

Vi är mycket angelägna om att skydda dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med relevanta lagbestämmelser, särskilt i enlighet med dataskyddsförordningen av den 27 april 2016 (GDPR). Vårt mål är att ge dig fullständig information och kontroll när det gäller behandling av dina personuppgifter av oss och att tillhandahålla dig verktyg för att du kan utöva dina rättigheter enligt lagen. Nedan följer informationen hur vi behandlar dina personuppgifter, hur vi skyddar dem och till vem de utlämnas. Om du har ytterligare frågor angående behandlingen av dina personuppgifter, skicka gärna ett e-mail till e-postadressen hello@ministerstwodobregomydla.pl. Personuppgifter som behandlas omfattar namn, adress och telefonnummer.

 

2. HUR FÅR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi har tillgång till dina personuppgifter eftersom du har gjort ett inköp i vår webbutik WWW.MINISTERSTWO.IO (nedan kallas Webbutiken) eller du har samtyckt till att få kommersiella e-meddelanden angående Webbutikens erbjudande till den e-postadress som du angivit, eller på ett annat sätt har du gett oss dina personuppgifter på Webbutikens hemsida. Webbutikens verksamhet regleras av Reglementet som du kan ta del av här.

 

3.  VEM ÄR PERSONUPPGIFTSANSVARIG?

DEN PERSONUPPGIFTSANSVARIGE ÄR BOLAGET BIELUN & BIELUN SP. Z O.O., UL. SOSNOWA 6C, 71-468 SZCZECIN, POLEN, ORGANISATIONSNUMMER NIP8513223904, REGON369533555 KALLAD NEDAN I INTEGRITETSPOLICYN PERSONUPPGIFTSANSVARIG.

 

4.  HUR KAN DU KONTAKTA DEN PERSONUPPGIFTSANSVARIGE?

SKRIV HELST ETT E-MAIL TILL HELLO@MINISTERSTWODOBREGOMYDLA.PL

 

5.  HUR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Om du handlar i vår Webbutik behandlar vi dina personuppgifter för följande ändamål:

a) För att fullfölja köpeavtalet som vi har träffat med dig – grunden för behandlingen av dina personuppgifter utgör i detta fall avtalet som träffats med den personuppgiftsansvarige genom godkännande av Webbutikens reglemente. Omfattningen av personuppgifter som vi kräver då är störst men vi kräver bara de personuppgifter som är nödvändiga för att kunna fullfölja köpeavtalet och leverera dig varor som du har köpt i vår Webbutik. Det är inte obligatoriskt att tillhandahålla oss personuppgifter för detta ändamål men det är nödvändigt för att avtalet ska fullföljas.

b) För att ge dig tillgång till ett konto på Webbutikens sida – grunden för behandlingen av dina personuppgifter utgör i detta fall avtalet som träffats med den personuppgiftsansvarige genom öppnande av ett konto och godkännande av Webbutikens reglemente. Genom att skapa ett konto i Webbutiken får du också tillgång till dina personuppgifter som du tillhandahållit oss, inklusive din köphistorik. Genom ditt konto kan du också utöva vissa rättigheter relaterade till behandlingen av dina personuppgifter. Det är inte obligatoriskt att tillhandahålla oss personuppgifter för detta ändamål men det är nödvändigt för att avtalet ska fullföljas.

c) För att genomföra reklamationsförfarandet – grunden för behandlingen av personuppgifter utgör i detta fall den personuppgiftsansvariges skyldigheter enligt lagen om reklamationsrätt för fel på sålda varor. Det är obligatoriskt att tillhandahålla oss personuppgifter i reklamationsformuläret för att reklamationen ska behandlas på ett korrekt sätt.

d) Om du ger oss ett särskilt samtycke, kommer vi att skicka till din e-postadress kommersiella meddelanden om varor som erbjuds till försäljning i Webbutiken, inklusive meddelanden om reor. Grunden för behandlingen av dina personuppgifter utgör i detta fall ditt samtycke som inte är obligatoriskt och som kan återkallas när som helst genom att kontakta oss eller klicka på länken som finns i varje e-mail med ett kommersiellt meddelande. Återkallelsen av samtycket innebär ingen ifrågasättning av behandlingen av personuppgifter under perioden då samtycket gällde om den skedde på ett korrekt sätt.

e) För statistiska ändamål för den personuppgiftsansvariges interna behov – grunden för behandlingen av dina personuppgifter utgör i detta fall den personuppgiftsansvariges rättsligt berättigade intresse som går ut på att samla informationer som möjliggör utveckling av Webbutiken och anpassning av tjänster till kundernas behov.

f) För att bekräfta fullföljande av våra skyldigheter och för att göra våra fordringar gällande eller försvara sig mot fordringar som kan riktas mot oss samt för att förhindra eller upptäcka bedrägeri – grunden för behandlingen av dina personuppgifter utgör i detta fall den personuppgiftsansvariges rättsligt berättigade intresse dvs. skydd av sina rättigheter, bekräftelse av fullföljande av skyldigheter samt erhållande av innestående ersättning från den personuppgiftsansvariges kunder.

g) För att överlämna dina personuppgifter till ING Bank Śląski S.A. (kallad nedan Banken) på grund av: – att Banken tillhandahåller Webbutiken infrastrukturen för hantering av nätbetalningar (rättslig grund: 6 art 1.f st i dataskyddsförordningen) – att Banken hanterar nätbetalningar som Webbutikens kunder gör enlig bestämda procedurer eller med bestämda anordningar och att Banken gör avräkningar gällande kunders nätbetalningar (rättslig grund: 6 art 1.f st i dataskyddsförordningen) – för att Banken ska verifiera att avtalen som ingåtts med Webbutiken fullföljs på ett korrekt sätt och särskilt för att skydda intressen av betalare som inlämnar reklamationer (rättslig grund: 6 art 1.f st i dataskyddsförordningen)

h) För att överlämna dina personuppgifter till bolaget Twisto Polska Sp. z o.o. i samband med möjligheten att föreslå en betalning för köpta varor eller tjänster av bolaget Twisto Polska Sp. z o.o. inom ramen av uppdragsavtalet som omfattar inköpsformeln "Köp med Twisto" och i samband med att denna inköpsformel tillhandahålls av webbutiken samt för verifiering av bolaget Twisto Polska Sp. z o.o. att sådana uppdragsavtal fullföljs på ett korrekt sätt (rättslig grund: 6 art 1.f st i dataskyddsförordningen).

Vi är angelägna om att vår behandling av dina personuppgifter blir transparent. Om du har några frågor om förloppet eller reglerna för behandlingen av personuppgifter, kontakta oss gärna. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med lagen och vi ser till att de är aktuella och riktiga. Dina personuppgifter kommer aldrig att behandlas för automatiserat beslutsfattande utan ditt samtycke.

 

6. ÄR DET OBLIGATORISKT ATT TILLHANDAHÅLLA SINA PERSONUPPGIFTER?

Du beslutar själv om du vill tillhandahålla oss dina personuppgifter eller inte och vilka uppgifter ska det vara. Tänk bara på det att om du gör inköp i vår Webbutik blir det obligatoriskt att tillhandahålla vissa personuppgifter för köpeavtalet, annars blir det omöjligt för oss att hantera din beställning. En beställning utan obligatoriska personuppgifter betraktas som ej inlämnad. Det är inte nödvändigt att du ger ditt samtycke till mottagning av kommersiella meddelanden på din e-postadress för att ingå ett köpeavtal. Om du ger oss ditt samtycke till det, kan du återkalla det när som helst.

När du tillhandahåller oss dina personuppgifter för att överlämna dem till bolaget Twisto Polska Sp. z o.o. innan du träffar ett köpeavtal med webbutiken, är tillhandahållande av personuppgifterna nödvändigt för att köpeavtalet ingås med hänsyn till affärsmodellen som har antagits av webbutiken.

När dina personuppgifter överlämnas till Banken för att din nätbetalning i webbutiken kan hanteras och avräknas, är tillhandahållande av personuppgifterna nödvändigt för att betalningen till webbutiken verkställs och bekräftas av Banken.

När dina personuppgifter överlämnas till bolaget Twisto Polska Sp. z o.o. i samband med möjligheten att föreslå en betalning för köpta varor eller tjänster av bolaget Twisto Polska Sp. z o.o. inom ramen av uppdragsavtalet som omfattar inköpsformeln "Köp med Twisto" och i samband med att denna inköpsformel tillhandahålls av webbutiken, är tillhandahållande och behandling av personuppgifterna nödvändigt med hänsyn till affärsmodellen som har antagits av webbutiken och för att fullfölja avtalet som har träffats mellan webbutiken och bolaget Twisto Polska Sp. z o.o.

 

7. TILL VEM SKA VI UTLÄMNA DINA PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter kommer vi att utlämna endast till firmor som samarbetar med oss för att köpeavtalet som du träffat med oss kan fullföljas:

a) Beroende på ditt val av leveransmetoden kommer vi att utlämna dina personuppgifter, som är nödvändiga för leveransen av varor, till en av följande firmor:

• DHL Parcel Polska Sp. z o.o. • UPS  Andra firmor som i framtiden kommer att leverera varor som köps i Webbutiken.

b) Beroende på ditt val av betalningssättet för de köpta varorna kommer vi att utlämna dina personuppgifter, som är nödvändiga för att mottaga eller göra en betalning, till följande firmor:

• En av budfirmorna som anges ovan om du valt betalningen vid leveransen

• PayPal Holdings Inc. om du valt betalningssystemet PayPal.com

• Andra betalningsoperatörer som vi kommer att samarbeta med för att få betalning för sålda varor.

c) Dessutom kommer dina personuppgifter att utlämnas till firmor som behandlar våra kunders personuppgifter på uppdrag av oss, i den utsträckning som är nödvändig för webbhotell för Webbutikens sidor: bolaget IAI Sp. z o.o.

d) Dina personuppgifter kan också utlämnas till följande mottagare: banken ING BANK Śląski S.A. samt bolaget Twisto Polska Sp. z o.o.

e) Dina personuppgifter kan också utlämnas till andra firmor som bedriver samma verksamhet som ovannämnda firmor om vi inleder ett samarbete med dem.

 

8. HUR LÄNGE SKA VI BEHANDLA DINA PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter kommer vi att behandla under följande tid:

a) Som är nödvändig för att fullfölja köpeavtalet och eventuellt behandla din reklamation, samt som är nödvändig för att bekräfta att vi fullgjort våra åtaganden och att göra våra fordringar gällande eller försvara sig mot fordringar som kan riktas mot oss.

b) När du begär att ditt konto tas bort från Webbutiken, kan vi behandla dina personuppgifter under den tid som är nödvändig för att bekräfta att vi fullgjort våra åtaganden samt att göra våra fordringar gällande eller försvara sig mot fordringar som kan riktas mot oss.

 

9. VILKA RÄTTIGHETER HAR DU MED HÄNSYN TILL ATT VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER?

Enligt GDPR har du omfattande rättigheter när du har tillhandahållit oss dina personuppgifter, till exempel:

a) Rätten till information om hur dina personuppgifter behandlas – om du vill fråga om vi behandlar dina personuppgifter och hur vi gör det, kontakta oss gärna genom att skicka ett meddelande till e-postadressen hello@ministerstwodobregomydla.pl, vi svarar gärna på dina frågor.  

b) Rätten till tillgång till dina personuppgifter och uppdatering av dem – du har alltid tillgång till dina personuppgifter på ditt konto i Webbutiken. Där kan du editera uppgifter som lämnats till oss och uppdatera dem. Om du inte har skapat ett konto i Webbutiken, vänligen kontakta oss. Skicka ett e-mail till den personuppgiftsansvarige med en begäran om att få tillgång till dina uppgifter – vi kommer att meddela dig vilka uppgifter vi har. Vi kommer sedan att behandla eller uppdatera dem på din begäran.

c) Enligt reglerna som anges i GDPR har du också rätt till:

• Radering av dina personuppgifter – om du vill att vi ska upphöra med behandling av dina personuppgifter, vänligen skriv till oss med begäran att vi raderar ditt konto i Webbutiken eller anmäl oss en sådan begäran. Tänk dock på det att det finns undantag och vi kan vägra att radera dina personuppgifter om vi har en grund att behandla dem (t.ex. uppfyllande av en rättslig skyldighet eller för att göra våra fordringar gällande eller för att försvara sig mot fordringar som kan riktas mot oss)

• Begäran om begränsning av behandling av dina personuppgifter

• Invändning mot behandlingen av dina personuppgifter om grunden för behandlingen är den personuppgiftsansvariges berättigade intresse eller utförande av uppgifter av allmänt intresse

• Återkallelse av ditt samtycke om dina personuppgifter behandlas på grund av ditt samtycke

• Överföring av dina personuppgifter om behandlingen sker på grund av ett avtal eller ditt samtycke.

Du kan utöva alla dina rättigheter som nämns ovan genom att kontakta den personuppgiftsansvarige: hello@ministerstwodobregomydla.pl.

 

10. INOM VILKEN TID FÅR DU ETT SVAR FRÅN OSS?

Vi kommer att försöka att uppfylla din begäran och besvara de frågor du har angående dina personuppgifter så snabbt som möjligt. I alla fall borde du få ett meddelande från oss senast inom 30 dagar efter att vi fått din begäran. Inom denna tid kommer vi att svara dig eller att informera dig om dröjsmål med en förklaring varför vi behöver mer tid. Om det uppstår tvivel att det är du som framställer en begäran, kan vi ställa några ytterligare frågor för att verifiera din identitet.

 

11. INFORMATION OM BEHÖRIG TILLSYNSMYNDIGHET

Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett lagstridigt sätt kan du inge klagomål till Dataskyddsmyndigheten.

Om du har någon fråga relaterad till behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill utöva de rättigheter som härrör från GDPR, skriv gärna direkt till den personuppgiftsansvarige: hello@ministerstwodobregomydla.pl.

 

12. COOKIES OCH DRIFTSDATA

Cookies (webbkakor) är små textbaserade datafiler som skickas av en webbserver och som sparas hos en webbutikensbesökare (t.ex. på hårddisken i en stationär eller bärbar dator eller på minneskortet i en smartmobil – beroende på vad som används av webbutikensbesökaren). Detaljerade informationer om cookies och deras historia kan du finna bl. a. här: https://sv.wikipedia.org/wiki/Webbkaka.

Vid användarens besök på webbutikens hemsida kan den personuppgiftsansvarige behandla uppgifter som cookies innehåller för att:

 • identifiera webbplatsen från vilken inloggningen till webbutiken skedde

• spara produkter som lagts in i korgen

• spara data som behövs för att slutföra beställningen, inloggningsinformation till webbutiken

• anpassa webbplatsens innehåll till mottagarens individuella inställningar (vad gäller färger, teckenstorlek, hemsidans utseende), samt optimering av Webbutikens sidor

• samla anonyma uppgifter som visar hur webbplatsen används

Som standard accepterar de flesta webbläsare som finns på marknaden alla cookies automatisk. Du har möjlighet att ändra inställningar i din webbläsare och delvis begränsa (t.ex. tidvis) eller helt inaktivera möjligheten att cookies sparas. I det senare fallet kan det dock påverka vissa funktioner av webbutiken (till exempel kan det vara omöjligt att lämna en beställning genom beställningsformuläret eftersom varorna i korgen inte kommer att sparas).

Webbläsarens inställningar för cookies är viktiga med hänsyn till samtycke till att vår webbutik använder cookies – enligt föreskrifter kan ett sådant samtycke ges också genom webbläsarens inställningar. Om du vägrar ett sådant samtycke, borde du ändra inställningar för cookies i din webbläsare i enlighet med detta.

Detaljerade anvisningar hur man ändrar inställningar för cookies och hur man själv tar dem bort i de mest populära webbläsarna finns i webbläsarnas hjälpavsnitt och på följande sidor (klicka bara på länken): • i webbläsaren Chrome • i webbläsaren Firefox • i webbläsaren Internet Explorer • i webbläsaren Opera • i webbläsaren Safari.

Den personuppgiftsansvarige behandlar också anonymiserade driftsdata gällande användning av webbutiken (IP-adress, domän) för att skapa statistiken som kan vara hjälpligt att bedriva en webbutik. Det är samlingsdata av anonym karaktär dvs. man kan inte med hjälp av dem identifiera personer som besöker webbutiken. Dessa data utlämnas inte till tredje part.

 

13. SLUTBESTÄMMELSER

I webbutiken kan finnas länkar till andra hemsidor. Den personuppgiftsansvarige uppmanar att ta del av integritetspolicyn som gäller på dessa hemsidor om man besöker dem. Denna integritetspolicy gäller endast denna webbutik.

Den personuppgiftsansvarige använder tekniska och organisatoriska medel som säkerställer lämplig säkerhet för de behandlade personuppgifterna med hänsyn till utsattheten och kategorin av de skyddade uppgifterna, inbegripet skydd mot utlämning till obehöriga eller hämtning av obehöriga, mot obehörig eller otillåten behandling och mot ändring, förlust, skada eller förstöring.

Den personuppgiftsansvarige tillhandahåller följande tekniska medel för att förhindra att obehöriga personer inhämtar och ändrar personuppgifter som skickas elektroniskt:

• skydd av de insamlade data mot tillgång för obehöriga

• tillgång till kontot endast med ett individuellt användarnamn och lösenord

 

This page uses cookie files to provide its services in accordance to Cookies Usage Policy. You can determine conditions of storing or access to cookie files in your web browser.
Close
pixel